Jak sprawdzić czy samochód jest zajęty przez komornika?

Nie brakuje niestety historii, w których szczęście danego kierowcy spowodowane kupnem pojazdu gwałtownie gaśnie w momencie rejestracji pojazdu, gdy okazuje się, że jest on zajęty przez komornika. Taki przypadek może spotkać wiele osób. Jak go uniknąć? Oto czynności, które warto wykonać, aby sprawdzić, czy samochód jest zajęty przez komornika.

To nabywca musi zweryfikować, czy na samochodzie ciąży zastaw rejestrowy

Na wieść o zajęciu zakupionego auta przez komornika stwierdzenie “Nie wiedziałem” nikogo nie będzie interesować. Sprawdzenie, czy pod tym względem z samochodem jest wszystko w porządku, leży po stronie jego aktualnego nabywcy, podobnie jak w przypadku sprawdzania zadłużenia mieszkania. Skutecznym sposobem na to, aby oszczędzić sobie wielu problemów z pojazdem, jest sprawdzenie go w bazie danych CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) oraz rejestrze zastawów.

CEPiK stanowi miejsce, w którym gromadzone są informacje o samochodach, ich właścicielach oraz osobach posiadających dokument prawa jazdy. Znajduje się w nim również specjalna zakładka poświęcona przeszłości konkretnego modelu, dzięki czemu można dowiedzieć się o liczbie poprzednich właścicieli w kraju, aktualności ubezpieczenia OC czy wielu danych technicznych.

Zastaw natomiast to zabezpieczenie wierzytelności, zatem za pośrednictwem rejestru zastawów można poznać informacje o obciążeniu danego auta. Przed nabyciem używanego samochodu, przykładowo w komisie, warto wobec tego upewnić się, czy nie figuruje on we wskazanym rejestrze.

Jak sprawdzić zastaw rejestrowy na samochodzie?

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych dostarczy osobie zainteresowanej kupnem danego samochodu wszystkich najważniejszych informacji. Zastaw obciąża pojazd niezależnie od tego, kto jako następny znajdzie się w posiadaniu auta. Istnieje ryzyko, że to właśnie nowy właściciel, pomimo że o niczym nie wiedział, zostanie pozwany do sądu i przypisany mu zostanie obowiązek np. spłaty kredytu, jeżeli zabezpieczeniem dla pożyczki był właśnie zastaw pojazdu.

Na szczęście wgląd w zasoby bazy danych z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych możliwy jest dla każdego zainteresowanego. Rejestr jest jawny i można z niego otrzymać odpisy i zaświadczenia. Aby uzyskać potrzebne informacje, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Wnioski o wydanie zaświadczenia lub odpisu z rejestru zastawów składa się na czterech formularzach:

  • DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w RZ
  • DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w Rejestrze Zastawów Sądowych
  • DW-3 Wniosek o podanie numeru pozycji w Rejestrze Zastawów Sądowych
  • DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów

Wnioski można składać:

  • osobiście lub drogą pocztową w centrali Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych
  • osobiście w ekspozyturze Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych
  • przez internet w formie elektronicznej

Co zrobić, jeśli komornik zabrał samochód z powodu długów poprzedniego właściciela?

W przypadku, gdy komornik zabierze samochód, to istnieje spore ryzyko, że ogół sprawy trzeba będzie rozwiązać drogą sądową. Jak już zostało wspomniane, argument nowego nabywcy, że nie wiedział o zastawie, nie stanowi żadnego usprawiedliwienia. Na szczęście nie ma tu mowy o blokadach konta bankowych, jednak stracenie nabytego samochodu to też spory niefart. Niemniej warto o tym powiedzieć i wszcząć procedurę o wyłączenie spod egzekucji.

Kluczowe będą wtedy takie dokumenty jak dowód zapłaty za samochód czy rzecz jasna wniosek o umorzenie egzekucji. Warto na spokojnie omówić sprawę z komornikiem, przedstawić dokładne okoliczności nabycia pojazdu i tak dalej. Jeżeli nie uda się dojść z nim do porozumienia, wówczas niezwykle istotne będzie złożenia sprawy do sądu i próba ściągnięcia pieniędzy z poprzedniego właściciela auta.