Czy komornik może zająć samochód jak jest współwłaściciel?

Sytuacje dłużników, w których komornik zajmuje samochód pomimo współwłaściciela, mogą wydawać się skomplikowane i niejednoznaczne. Wielu ludzi zastanawia się, jak prawo reguluje te kwestie i czy możliwe jest zabezpieczenie swoich praw jako współwłaściciela. W tym artykule omówimy, jakie są uprawnienia komornika w takich sytuacjach, jak zaskarżyć decyzję komornika, a także co zrobić, gdy kupujesz pojazd, który okazuje się przedmiotem egzekucji komorniczej.

Komornik może zająć samochód, który ma współwłaściciela

Zgodnie z polskim prawem, komornik ma prawo zająć samochód, nawet jeśli ma on współwłaściciela. Nie oznacza to jednak, że samochód zostanie od razu sprzedany. W przypadku współwłasności samochodu, komornik musi podjąć kroki w celu ustalenia, jaki procent wartości samochodu należy do dłużnika.

Jeśli okazuje się, że dłużnik jest tylko jednym z wielu współwłaścicieli samochodu, komornik może spróbować sprzedać tylko tę część samochodu, która należy do dłużnika. W praktyce, taka sytuacja jest jednak rzadkością, a komornik zazwyczaj dąży do sprzedaży całego samochodu.

Decyzję komornika można zaskarżyć, ale nie przyniesie to skutku

Jeżeli komornik w postępowaniu komorniczym zdecyduje o zajęciu samochodu, którego jesteś współwłaścicielem, masz prawo zaskarżyć tę decyzję. Niestety, w większości przypadków taki wniosek nie przyniesie oczekiwanego skutku. Sąd zazwyczaj podtrzymuje decyzje komornika, zwłaszcza jeśli udowodni on, że egzekucja jest konieczna dla zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

W takiej sytuacji warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym, który pomoże ocenić twoje szanse i przygotować najbardziej efektywną strategię obrony. Wygranie z komornikiem będzie trudne, ponieważ działa w granicach prawa. Inaczej wygląda sprawa ze sprzedawcą, który nie poinformował kupującego o zastawie.

Domagaj się odszkodowania od sprzedawcy auta z zastawem rejestrowym

Jeśli okazuje się, że kupiłeś samochód z zastawem rejestrowym, masz prawo domagać się odszkodowania od sprzedawcy. Polskie prawo jasno mówi, że sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o wszelkich obciążeniach i zastawach na sprzedawanym samochodzie.

Jeśli sprzedawca tego nie zrobił, możesz go pozwać o odszkodowanie. Proces taki może być jednak skomplikowany i długotrwały, dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem przed podjęciem takich działań. Często nie mają one większego sensu — jeżeli dłużnik jest niewypłacalny, kolejna ciążąca nad nim kara nie sprawi, że pieniądze spadną jak manna z nieba.

Sprawdź stan prawny pojazdu przed jego nabyciem

Jeśli planujesz kupić używany samochód, zawsze warto sprawdzić jego stan prawny. Nie tylko chodzi o to, aby upewnić się, że samochód nie jest kradziony, ale także, aby uniknąć sytuacji, w której samochód jest zajęty przez komornika lub ciąży na nim współwłasność. Nawet jeśli sprzedawca powinien o tym powiadomić, w momencie zajęcia pojazdu przez komornika nie jest to istotne. Po prostu może to uczynić.

Zanim podpiszesz umowę kupna-sprzedaży, koniecznie wpisz numer VIN auta do bazy CEPiK. Dowiesz się z niej wszystkiego o historii pojazdu, a także wszelkich zastawach lub ograniczeniach. Pamiętaj, że kupno samochodu z zastawem może prowadzić do wielu problemów prawnych.