Jak rozmawiać z komornikiem?

Poznaj swoje obowiązki i prawa dłużnika, aby wiedzieć, jak rozmawiać z komornikiem. Podpowiadamy też, co i w jaki sposób można z nim wynegocjować. Podstawą będzie kulturalna oraz rzeczowa rozmowa.

Przed rozmową z komornikiem poznaj swoje prawa

O kontakcie z komornikiem myślimy przede wszystkim w kontekście swoich obowiązków wobec urzędnika państwowego. Wiemy, że może zająć nam konto, że musimy udzielać mu prawdziwych informacji dotyczących swojej sytuacji finansowej oraz terminowo dostarczać mu wszelkie dokumenty. Do konstruktywnej rozmowy potrzebna jest jednak znajomość także swojej pozycji i tego, co możemy uzyskać.

Dłużnik podczas postępowania komorniczego ma prawo do:

  • Prywatności — komornik nie może naruszać prywatności dłużnika ani jego rodziny, a także nie może działać w sposób agresywny lub naruszający dobre obyczaje.
  • Informacji — komornik jest zobowiązany udzielić dłużnikowi informacji dotyczących zadłużenia oraz sposobu jego spłaty.
  • Negocjacji — dłużnik ma prawo do negocjacji z komornikiem warunków spłaty długu oraz do ustalenia dogodnego dla obu stron harmonogramu spłaty.
  • Zgłaszania sprzeciwu — dłużnik ma prawo zgłosić sprzeciw, jeśli nie zgadza się z wysokością długu lub sposobem jego wyegzekwowania.
  • Zaskarżenia decyzji — dłużnik ma prawo do zaskarżenia decyzji komornika, jeśli uważa, że narusza ona jego prawa.
  • Reprezentacji — dłużnik może skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika w kontakcie z komornikiem.

Jak konstruktywnie rozmawiać z komornikiem?

Konstruktywna rozmowa z komornikiem opiera się na założeniu, że nie jest on ani naszym wrogiem, ani przyjacielem. To urzędnik, który w ramach swoich obowiązków zawodowych doprowadzić ma do sytuacji, w której nasz dług zostanie spłacony wierzycielom. Powinniśmy zatem doprowadzić do sytuacji, w której kontakt z nim obustronnie prowadzi do rozwiązania problemu. Potrzeba jednak do tego czegoś więcej niż podstawowa uprzejmość i kulturalny ton wypowiedzi.

Do rozmowy z komornikiem warto się przygotować, zbierając dogłębne informacje na temat swojej sytuacji finansowej. Szczera i otwarta komunikacja dotycząca kwestii takich jak niezbędne wydatki (na przykład na ubrania dla rodziny czy jedzenie dla dzieci) pomoże komornikowi w lepszym zrozumieniu sytuacji i sprawi, że nie będzie odbierał naszych propozycji jako próby ucieczki od spłaty zobowiązań. Chociaż komornik może zająć mieszkanie za każdy dług, nie zawsze będzie chciał to zrobić!

W jakich kwestiach można negocjować z komornikiem?

Podstawową kwestią negocjowalną z komornikiem jest możliwość rozłożenia spłaty długu na raty i ustalenie harmonogramu spłat dostosowanego do możliwości finansowych dłużnika. Na bazie znajomości swojej sytuacji finansowej warto przygotować własny plan spłaty, który przedstawi się podczas rozmowy z komornikiem. Określenie kwot oraz wytłumaczenie, czemu właśnie taki harmonogram pozwoli spłacić zadłużenie, pomoże w negocjacji. Oprócz wysokości transz warto poruszyć także kwestię konkretnych terminów płatności, daty pierwszej wpłaty oraz metodzie płatności. To istotny element, jeżeli komornik chce pieniądze konkretnego dnia miesiąca, a jest to kilka dni przed wypłatą.

Negocjacje z komornikiem mogą dotyczyć także nieruchomości, którą chce zająć i sprzedać w celu pokrycia długów. Na licytacjach komorniczych mieszkania oraz domy sprzedawane są znacznie poniżej ich wartości rynkowej. Jeżeli mimo istniejącego zadłużenia mieszkania uda nam się znaleźć kupca i wpłacić odpowiednią kwotę, całkowita spłata zobowiązania będzie stanowić podstawę do zakończenia egzekucji. Jej konsekwencją będzie złożenie wniosku o wykreślenie wzmianki o toczącej się egzekucji z nieruchomości z księgi wieczystej, a co za tym idzie — możliwość korzystania z niej przez nabywcę. Wszystko to trzeba jednak wynegocjować i ustalić podczas rzeczowej rozmowy z komornikiem.