Co to są blokady na koncie bankowym?

Istnieją sytuacje, kiedy to nie możemy dysponować środkami lub ich częścią, zgromadzonymi na rachunku bankowym. Blokada na koncie równoznaczna jest z brakiem możliwości wykorzystania środków pieniężnych w zablokowanej kwocie. Co więcej, blokadzie mogą podlegać nie tylko sumy, które znajdują się na rachunku, ale również przelewy przychodzące. W tym artykule wyjaśnimy czym są blokady na koncie, jak je cofnąć oraz w jakich sytuacjach bank może dokonać blokady całego rachunku bankowego.

Co to są blokady na koncie?

Blokadą na koncie nazywamy sytuację, kiedy to część lub całość środków na nim dostępnych nie może zostać wykorzystana przez właściciela. Blokada na koncie w większości przypadków nakładana jest przez nasz bank, jednak w przypadku postępowań egzekucyjnych taką decyzję może sankcjonować stosowny wniosek komornika, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Skarbowego. Warto pamiętać, że jedynym świadczeniem wolnym od zajęcia przez bank są alimenty.

Czas trwania blokady środków na koncie nie jest dokładnie określonym w żadnym akcie prawnym i zależy od tego, który organ zdecyduje się na ten krok. Przykładowo, Urząd Skarbowy z wielkim prawdopodobieństwem zablokuje środki na koncie aż do czasu pełnej spłaty ciążącego na dłużniku zobowiązania. Zdarza się również, iż blokadzie podlegają małe sumy pieniędzy np. za codziennie zakupy lub płatności internetowe. Zostaną one pobrane z konta tuż pod zaksięgowaniu przelewu przez odbiorcę, ale skutecznie uniemożliwią np. weryfikację pożyczkową.

W jakich przypadkach bank może zablokować konto?

Istnieją również szczególne przypadki, kiedy bank może zdecydować się na zablokowanie całego rachunku. Są to:

  • Blokada środków przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego, celem dokonania wierzytelności pieniężnej (choć komornik nie może zabrać najniższej krajowej).
  • Blokada konta w związku z zaległościami alimentacyjnymi.
  • Blokada konta w związku z niepłaceniem zobowiązań kredytowych lub podatków.
  • Podejrzenie popełnienia przestępstwa przez właściciela rachunku (blokada na maksymalnie 72 godziny. Dalsza decyzja należy do prokuratora).
  • Podejrzenie prania brudnych pieniędzy. W takim wypadku, rachunek może być zablokowany na dobę, a dalsze decyzje podejmuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
  • Blokada środków na życzenie właściciela rachunku, po wcześniejszym ustaleniu jej warunków z bankiem (np. podejrzenie wyłudzenia danych osobowych czy kradzież karty płatniczej).
  • W przypadku przedsiębiorców, podejrzenie wyłudzeń skarbowych. 24-godzinna blokada może zostać przedłużona aż do trzech miesięcy na mocy decyzji Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak cofnąć blokadę środków na koncie?

Sposób cofnięcia blokady środków na koncie zależy w głównej mierze od tego w jaki sposób i z jakiej przyczyna ona się tam znalazła. W większości przypadków, blokada z konta zostanie zdjęta po spłaceniu całości zobowiązania ciążącego na dłużniku (na przykład za sprawą licytacji komorniczej jego nieruchomości) lub po wpłynięciu stosownego dokumentu, który zwalnia dłużnika z takiej powinności.

W przypadku podejrzenia przestępstw dotyczących rachunku bankowego, blokada środków na koncie zostanie zdjęta po wydaniu odpowiedniej decyzji przez organ prowadzący postępowanie i jej przekazaniu do banku. Warto pamiętać, że bank, w takim przypadku, nie może samoistnie podejmować decyzji o otworzeniu lub zamknięciu rachunku.