Jak sprawdzić księgę wieczystą po numerze?

Księga wieczysta to publiczny rejestr zawierający informacje o nieruchomościach i prawach do nich, które mogą być kluczowe dla potencjalnych nabywców, jak i właścicieli. Każda nieruchomość ma przypisany unikalny numer księgi wieczystej, który umożliwia dostęp do wszystkich danych z nią związanych. W tym artykule wyjaśniamy, jak sprawdzić księgę wieczystą po numerze, jaki jest koszt takiej operacji, kto może do niej zajrzeć i jakie informacje o nieruchomości możemy znaleźć, korzystając z numeru księgi wieczystej.

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Polski system prawny umożliwia dostęp do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW) za pośrednictwem internetu. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi dedykowaną stronę, na której można z łatwością wyszukać dowolną księgę wieczystą, podając jej unikalny numer. Numer ten składa się z serii liter i cyfr, które są indywidualnie przypisywane do każdej nieruchomości zarejestrowanej w systemie.

Każdy obywatel ma prawo do wglądu w Elektroniczną Księgę Wieczystą, niezależnie od tego, czy jest właścicielem nieruchomości, czy potencjalnym nabywcą. Nie jest konieczne uzyskiwanie zgody właściciela nieruchomości lub sądu. Wystarczy tylko mieć dostęp do internetu i znać numer księgi wieczystej.

Sprawdzenie księgi wieczystej po numerze — koszt

Sprawdzenie księgi wieczystej po numerze to usługa bezpłatna. Nic nie kosztuje również sprawdzenie, czy  odpisy, wyciągi i zaświadczenia o zamknięciu księgi, uzyskane drogą elektroniczną, są aktualne i prawdziwe. Opłata pobierana jest wyłącznie w sytuacji, gdy za pośrednictwem Elektronicznych Ksiąg Wieczystych składa się wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej. Ceny są następujące:

  • za odpis zwykły księgi wieczystej – 20 zł,
  • za odpis zupełny księgi wieczystej – 50 zł,
  • za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej – 5 zł,
  • za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej – 10 zł,
  • za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej – 15 zł,
  • za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej – 20 zł,
  • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 5 zł.

Płatność jest realizowana za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Po zakończeniu transakcji użytkownik otrzymuje potwierdzenie zapłaty oraz unikalny link do wybranej księgi wieczystej. Dostęp do informacji w księdze wieczystej jest aktywny przez okres 14 dni od daty zakupu.

Kto może zajrzeć do księgi wieczystej?

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem, więc teoretycznie każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może do niej zajrzeć. Nie ma ograniczeń co do osoby sprawdzającej księgę — może to być właściciel nieruchomości, potencjalny nabywca, pośrednik nieruchomości, adwokat, notariusz, a nawet kredytodawca. Właśnie tam może się zacząć poszukiwanie majątku przez komornika.

Mimo że dostęp jest publiczny, to nie oznacza jednak, że informacje zawarte w księdze wieczystej mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem, takich jak naruszenie prywatności. Informacje z księgi wieczystej powinny być wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa i w odpowiedzialny sposób.

Jakie informacje o nieruchomości znajdę dzięki numerowi księgi wieczystej?

Księga wieczysta zawiera wiele istotnych informacji o nieruchomości. Do najważniejszych należą: dokładna lokalizacja nieruchomości, dane dotyczące właściciela oraz informacje o wszelkich obciążeniach, jak hipoteki czy użytkowanie wieczyste. To najlepszy sposób, aby sprawdzić zadłużenie mieszkania.

Księga wieczysta zawiera również informacje o prawach związanych z nieruchomością, takich jak służebności, dzierżawy, czy prawa do użytkowania. Możemy również dowiedzieć się o wszelkich sporach sądowych związanych z nieruchomością, jak również o ewentualnych planach zmiany jej przeznaczenia. Wszystkie te informacje są kluczowe dla każdego, kto planuje zakup nieruchomości. Dzięki nim można uniknąć wielu nieprzyjemności, takich jak niespodziewane długi czy problemy prawne związane z nieruchomością.