Kto nie płaci podatku od spadku?

Podatki z pewnością nie stanowią ulubionego tematu obywateli każdego kraju, którzy muszą je płacić na rzecz państwa. Czasami trzeba jednak odpowiednio się z nim zapoznać. Przykładowo w sytuacji, w której chodzi o opłacanie spadku czy darowizny. Czy wszyscy przyszli posiadacze danej wartościowej nieruchomości lub ruchomości zobowiązani są do uściślenia konkretnej sumy? Czy są osoby, które mogą zostać zwolnione z opłacenia podatku od spadku?

Kto jest zwolniony z podatku spadkowego?

Osoby zainteresowane kwestią podatku spadkowego mogą sięgnąć po ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, gdzie bardzo dokładnie omówiono to zagadnienie. Kto jest zwolniony z obowiązku opłacenia przekazanych przedmiotów? To osoby, które przynależą do tzw. zerowej grupy podatkowej. Konkretnie mowa o małżonkach, rodzeństwie, rodzicach, dziadkach, dzieciach, wnukach, pasierbach i pasierbicach, ojczymach i macochach czy osobach przebywających w rodzinie zastępczej.

Na mocy obowiązującego prawa mogą one uzyskać całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Na pewno najczęstszy przypadek to odziedziczenie przedmiotów po rodzicach (warto od razu dodać, że od pewnego czasu tak samo jak biologiczni traktowani są opiekunowie zastępczy czy z rodzinnych domów dziecka oraz podobnych instytucji). Naturalnie dziedziczącym przysługuje zwolnienie z podatku spadkowego, co nie oznacza, że nie należy tego zdarzenia zgłosić do urzędu skarbowego, szczególnie w sytuacji, gdy spadek dostaje się przy zadłużeniu komorniczym.

Ile wynosi kwota wolna od podatku przy spadku?

Kwota wolna od podatku to podstawowa kwestia przy obowiązku zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Jej ostateczną wysokość warunkuje przynależność dziedziczącego do danej grupy podatkowej.

  • w I grupie podatkowej kwota wolna to 9 637 złotych
  • w II grupie podatkowej to 7 276 złotych
  • w III grupie podatkowej to 4 902 złotych

Warto pamiętać, że jeżeli w ciągu 5 lat łączna kwota przedmiotów od danej osoby, którą otrzymuje spadkowicz, przekroczy wysokość kwoty wolnej od podatku, to obowiązkiem jest zgłoszenie tego do urzędu skarbowego. Wówczas rodzi się również scenariusz, zgodnie z którym niemożliwe będzie zwolnienie od podatku.

Jak oblicza się podatek od spadku z długami?

Odziedziczyć w ramach spadku można mieszkanie, samochód, środki finansowe lub inne przedmioty o dużej wartości. Niestety, na dziedziczącego może spaść także odpowiedzialność uiszczenia długów zmarłego. Mogę to być relatywnie mniejsze zadłużenia (np. opłacenie ceremonii pogrzebowej) lub zdecydowanie większe (przykładowo koszty leczenia czy opieki w ostatnich dniach/miesiącach życia zmarłego, które nie zostały opłacone).

Jeżeli przedmiotem spadku jest zadłużony dom lub mieszkanie, można zyskać potrzebną sumę, sprzedając go. W 2019 roku uchwalono specjalną ustawę. Zgodnie z nią w przypadku osób, które otrzymały w spadku zadłużoną nieruchomość i następnie ją sprzedają w celu spłaty zobowiązanie, długi spadkowe stają się kosztem uzyskania przychodu. Do końca 2018 roku natomiast osoby te płaciły 19 proc. PIT – bez odliczeń.

Kara za niezapłacenie podatku od spadku

Bez wątpienia znajdą się osoby, którzy wpadną na pomysł, aby uniknąć obowiązku opłacenia podatku od spadku. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zostanie to określone przez organ podatkowy jako czyn zabroniony, podlegający odpowiedzialności karnej skarbowej.

Z art. 54 § 1 kodeksu karnego skarbowego można się dowiedzieć, że podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.