Kiedy komornik przychodzi do domu i co może zrobić?

Dług niespłacany w terminie może stać się przyczyną nie lada problemów. Poza utratą wiarygodności kredytowej w oczach instytucji finansowych, na dłużnika mogą czekać zdecydowanie poważniejsze konsekwencje. Koszmar każdej osoby, która z jakiegoś powodu nie jest w stanie spłacić długu w terminie, jest wizyta komornika. W tym artykule podpowiemy, kiedy komornik może przyjść do domu, czy taka wizyta zostanie wcześniej zapowiedziana oraz jakie są jego uprawnienia w twoim domu. Poradzimy również w jaki sposób rozmawiać z komornikiem. Zapraszamy do lektury!

Kiedy komornik przychodzi do domu?

Na pewno pozytywną wiadomością dla każdego dłużnika będzie fakt, iż komornik może pojawić się z wizytą w domu wyłącznie wtedy, gdy zapadnie wyrok sądowym o prawomocnej egzekucji zobowiązania. Stwarza to multum okazji do tego, aby dłużnik i wierzyciel doszli do porozumienia w spłacie długu (np. jego podział na raty) przed tym, jak sprawa trafi do sądu.

Co więcej, wizyta komornika w mieszkaniu może odbyć się wyłącznie w określonych przepisami dniach tygodnia oraz godzinach. Będą to dni od poniedziałku do soboty włącznie, w godzinach od 7 do 21. Przed wejściem do domu, komornik musi się odpowiednio wylegitymować.

Czy komornik uprzedza o swojej wizycie?

Komornik może pojawić się w domu dłużnika nawet w ciągu kilkudziesięciu godzin od ogłoszenia wyroku sądowego o prawomocnej egzekucji długu. Komornik ma prawo, w procesie egzekucji długu, do zajęcia jego rzeczy, które później zostaną zlicytowane w celu spłacania długu. Dotyczy to również ułamkowej części mieszkania, którą posiada dłużnik jako współwłaściciel.

Czy jego wizyta musi być zapowiedziana? Nie. Pomimo tego, iż w wielu przypadkach, komornicy mogą poinformować dłużników o tym, iż zamierzają udać się do ich mieszkań, nie ciąży na nich prawny obowiązek informowania o odwiedzinach. Taki gest to wyłącznie ich dobra wola.

Co może, a czego nie może zrobić komornik w twoim domu?

Komornik, w trakcie wizyty w domu, nie ma prawa do zarekwirowania rzeczy, które nie należą dłużnika. Egzekucji mogą podlegać wyłącznie ruchomości, w tym samochód nawet jak jest współwłaściciel, nieruchomości i przedmioty należące do dłużnika. Egzekucji nie podlegają alimenty, świadczenia rodzinne, wychowawcze i z pomocy społecznej. Komornik może zabrać z najniższej krajowej niewielką sumę, aby człowiek mógł przeżyć.

Komornik nie ma również prawa do zabrania żywności, opały, niezbędnych ubrań oraz szerokiej gamy przedmiotów, które uznawane są za niezbędne do przeżycia, takich jak lodówka czy pralka. Komornik może zająć dom tylko w określonych przypadkach i nie powinny się tego obawiać kobiety w ciąży, bezrobotni, emeryci czy obłożnie chorzy.

Jak rozmawiać z komornikiem, gdy już się pojawi?

Zgodnie z przysługującymi mu przywilejami, komornik ma pełne prawo do przeszukania mienia, dlatego tego procesu nie powinno się mu utrudniać, jest to bardzo źle odbierane przez tę grupę zawodową. Należy pamiętać również, iż komornik po prostu wykonuje polecenia sądu i nie ma uprawnień do negocjowania czy zmiany warunków spłaty długu.

Jest wielce prawdopodobne, że podczas rozmowy z komornikiem potraktuje on dłużnika łagodniej, jeśli ten wyrazi skruchę i obieca mu, iż na czas płaci ciążące na nim zobowiązania finansowe, uprzednio prosząc o wydłużenie terminu spłaty długów. Stosując się do tych wskazówek, możliwe jest uzyskanie pewnego rodzaju taryfy ulgowej i sprawienia, że nawet mimo iż komornik może zająć mieszkanie za każdy dług, nie będzie chciał tego zrobić.

Niestety, nic nie pomoże dłużnikowi, kiedy wierzyciel zgłosił chęć natychmiastowej spłaty zaległości. Powodzenia!