Kiedy komornik może zająć dom?

Rozpoczęcie postępowania komorniczego jest jedną z najgorszych decyzji organów państwowych, jaka może zostać wydana wobec osoby fizycznej. Ma ono miejsce w przypadku, kiedy dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich długów, a kolejnym krokiem jest konfiskacja mienia i jego sprzedaż w celu uzyskania środków, które posłużą spłacie zobowiązań. Czy tyczy się to również nieruchomości? Kiedy, w jakich sytuacjach i przy jak dużym długu komornik może zająć dom? Ile czasu mija od wydania wyroku do zajęcia mieszkania? Na te pytania odpowiemy w tym artykule.

W jakich sytuacjach komornik może zająć dom?

Należy pamiętać, iż komornik, w każdym przypadku, musi udzielić informacji dłużnikowi o planowanych wobec niego działaniach, zazwyczaj ma to miejsce listownie. Kompetencje do zajęcia nieruchomości przypadają wyłącznie komornikowi sądowemu. Początkowo, pieniądze na poczet nieuregulowanych zobowiązań zostają ściągane z przysługujących dłużnikowi wypłat, świadczeń, rent lub emerytury.

Zajęcie nieruchomości jest ostatecznością i dochodzi do niej wyłącznie w przypadku, kiedy wszystkie inne mienie dłużnika nie pozwala na spłatę długów po jego zajęciu oraz spieniężeniu. Taki dom lub mieszkanie trafia wtedy na aukcję komorniczą.

Kogo nie można wyrzucić na bruk?

Istnieją grupy osób, które chronione są przez prawo i w przypadku których zajęcie nieruchomości nie może zostać zastosowane jako jeden ze sposobów na pokrycie zobowiązań finansowych w procesie egzekucji komorniczej. Należą do nich:

  • kobiety w ciąży,
  • osoby ubezwłasnowolnione oraz te, które się nimi opiekują,
  • małoletnie osoby niepełnosprawne,
  • renciści i emeryci, którzy spełniają warunki bycia objętymi pomocą społeczną,
  • osoby obłożnie chore,
  • bezrobotni.

Ile długu trzeba mieć, aby komornik zajął dom?

Nie istnieje jednak ściśle określona kwota, od której rozpoczyna się proces zajęcia nieruchomości w toku postępowania komorniczego. Przyjmuje się, iż do takiego procesu nie dochodzi, jeśli dług jest mniejszy niż 5% nieruchomości, zakładając, że dłużnik wykaże inne sposoby na uiszczenie należności. Zadłużenie mieszkania lub jego właściciela musi być zatem duże.

Raz jeszcze podkreślamy, że zajęcie nieruchomości jest ostatecznością, a w intencji dłużnika powinno być wskazanie podczas rozmowy z komornikiem jak największej ilości rozwiązań na spłatę jego zobowiązań, aby do takiej sytuacji nie dopuścić. Warunkiem koniecznym, aby doszło do zajęcia nieruchomości, jest brak możliwości spłaty długu w inny sposób.

Po jakim czasie od wyroku komornik zajmuje mieszkanie?

Zajęcie mieszkania przez komornika jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Kluczowa w tym aspekcie jest data wydania stosownego wyroku egzekucji długu w ten sposób przez sąd. Otwiera to bramę dla dalszego postępowania egzekucyjnego, w tym poszukiwania majątku przez komornika oraz późniejszego zajmowania majątku.

Nieruchomość może zostać zajęta nawet w kilka dni po wydaniu wyroku przez sąd o spłacie zobowiązań w formie zajęcia nieruchomości. Należy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do takiej sytuacji, gdyż taka decyzja nie może zostać cofnięta, nie licząc wstrzymania licytacji komorniczej. W ostatecznym przypadku należy rozważyć sprzedaż mieszkania na własną rękę i uregulowanie długów. Odchodzą tutaj koszty komornicze, a uzyskana kwota może być o wiele większa niż w przypadku akcji komorniczej (zwykle ~60-70% wartości).