Jak dowiedzieć się o długach zmarłego?

Ze zmarłym może się wiązać wiele wspomnień. Pozostawia on po sobie szereg pozytywnych lub negatywnych sytuacji, do których będą wracać myślami znające go osoby. Może pozostawić po sobie coś jeszcze, a mianowicie niespłacone zobowiązania. Jak dowiedzieć się o długach zmarłego?

Przed przyjęciem spadku spis inwentarza zmarłego dokona komornik

Niestety, istnieje ryzyko, że wśród rzeczy odziedziczonych po śmierci bliskiej osoby znajdą się także długi. Dlatego zanim dana osoba podejmie decyzję o przyjęciu spadku, warto sprawdzić sytuację finansową zmarłego. W przypadku auta sprawdzenie zastawów rejestrowych samochodu nie jest trudne, jednak jeżeli chodzi o pożyczki i chwilówki sytuacja się komplikuje, Jak to zrobić, jeżeli ze względu na brak zakończenia procesu spadkowego podania informacji odmawiają bazy dłużników?

Pomoże w tym złożenie sądowego wniosku o spis inwentarza. Po pozytywnym rozpatrzeniu petycji przez sąd wyznaczony zostaje komornik. Jego zadanie stanowi ustalenie, czy w spadku nie znajdują się nieuregulowane zobowiązania wobec rozmaitych podmiotów. Takie rozwiązanie kosztuje, jednak daje też pewność co do długów zmarłego. W przypadku dalszego pokrewieństwa pomaga też poprawnie oszacować podatek od spadku.

Po przyjęciu spadku o długach zmarłego informuje BIK

O ile za życia danej osoby, niemożliwe lub trudne do wykonanie jest sprawdzenie jej sytuacji finansowej przez osoby trzecie w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), tak po śmierci czynność staje się zdecydowanie prostsza. Należy dostarczyć jednak akt zgonu oraz potwierdzenie o byciu we władaniu przyznanym spadkiem.

Procedura stanie się skomplikowana, jeżeli dane osoby jeszcze nie podjęły decyzji. W takich przypadkach BIK, Biuro Informacji Gospodarczej czy Krajowy Rejestr Długów mogą rozpatrzyć wniosek negatywnie i nie udzielić pożądanych informacji. Rejestry finansowe są zdecydowanie bardziej otwarte na spełnienia potrzeb, jeżeli postępowanie co do nabycia zostało już zakończone. Łatwiej jest z rejestrami państwowymi. Sprawdzenie zadłużenia mieszkania to kwestia wejścia na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czemu wiedza o długach zmarłego jest ważna?

Podstawowy powód, dla którego warto wiedzieć o sytuacji finansowej zmarłego, jest taki, że chyba nikt nie chciałby niespodziewanie znaleźć się w sytuacji, gdy ma do spłacenia jakiekolwiek zadłużenia. Zwłaszcza te, które nie wynikają z jego winy. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym prawa majątkowe oraz obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą w momencie jego śmierci na jedną lub kilka osób — najczęściej z grona rodziny.

Stosunkowo często zdarza się, że dla jej członków niemałe zaskoczenie stanowi wieść o długach. O wysokości zadłużeń można się dowiedzieć po zapoznaniu się ze zgromadzoną w domu dokumentacją, ale nie wszyscy mają takie możliwości. Czasami trzeba więc poszukać numeru księgi wieczystej i zweryfikować zadłużenie mieszkania na własną rękę. Wiedza o długach jest niezwykle istotna – pozwala ocenić, czy możliwe jest wzięcie za nie odpowiedzialności. Spadek może zostać odrzucony, jeżeli osoba, której przypadł, nie jest w stanie go spłacić.

Czy w przypadku zadłużenia zmarłego warto odrzucić spadek?

Na pewno wiele osób, które zapytane o hipotetyczną perspektywę dziedziczenia długów, odpowiedziałoby, że taki spadek by odrzuciły. Niejeden krewny zmarłego natomiast, zwłaszcza najbliższy, może się jednak kierować różnymi uczuciami i zwyczajnie chcieć oczyścić z zadłużeń osobę, która odeszła.

Dylematem może pozostać jednak to, czy spłacenie długów jest realne z finansowego punktu widzenia. W sytuacji, gdy takiej pewności brakuje, dobrym rozwiązaniem jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność za długi, które przejmuje dana osoba, zostaje ograniczona do wysokości wartości aktywów wchodzących w majątek spadkodawcy. Osoby dziedziczące mogą się dzięki temu czuć pewniej i bezpieczniej, mając zdecydowanie większą szansę na spłatę długów.