Gdzie uzyskać numer księgi wieczystej?

Coraz więcej osób decyduje się na zainwestowanie zgromadzonej gotówki w nieruchomości lub zakup działki, czy to pod budowę własnego domu czy pod inwestycję. W tym celu sprawdzają one podstawowy dokument, który stanowi o stanie prawnym danej nieruchomości, czyli księgę wieczystą. Po co tak naprawdę jest potrzebny numer księgi wieczystej, gdzie możemy go uzyskać, jaki jest koszt takiego przedsięwzięcia oraz jak sprawdzić księgę wieczystą po numerze?

Do czego potrzebny jest numer księgi wieczystej?

Numer księgi wieczystej jest podstawowym dokumentem określającym stan prawny nieruchomości. Pozwala on na zebranie informacji o budynku, który posiadamy, zamierzamy kupić lub wkrótce odziedziczyć. Posiadanie numeru księgi wieczystej posiada ze skorzystania z elektronicznej bazy ksiąg wieczystych oraz uzyskanie stosownego odpisu dokumentu w sądzie rejonowym.

Numer księgi wieczystej jest niezbędny również wówczas, gdy chcemy, aby posiadania przez nas nieruchomość była zabezpieczeniem kredytu hipotecznego i służyła za wkład własny. Jest on wtedy wymagany przez bank udzielający hipoteki. Przydaje się także do tego, aby sprawdzić zadłużenie mieszkania.

Gdzie uzyskać numer księgi wieczystej?

Księgi wieczyste stanowią dokument jawny, co oznacza, że dostęp do nich ma każdy z nas. Potrzebny jest wyłącznie jej numer. Numer księgi wieczystej możemy odnaleźć na stosownym piśmie z sądu, które potwierdza jej założenie. Jeśli nie posiadamy takiego pisma, a my lub właściciel nieruchomości nie pamięta jaki był numer księgi wieczystej, możemy zgłosić się ze stosownym wnioskiem do najbliższego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.

Numer księgi wieczystej podawany jest osobie, która jest właścicielem nieruchomości, a następnie spadkobiercy lub notariuszowi, po uiszczeniu stosownej opłaty wraz ze złożeniem wniosku o udzielenie numeru księgi wieczystej.

Ile kosztuje uzyskanie numeru księgi wieczystej?

Uzyskanie numeru księgi wieczystej wiąże się z poniesieniem opłaty podstawowej za wydanie numeru księgi wieczystej w wysokości 200 złotych, chyba że inaczej stanowią odrębne przepisy.

Oczywiście, jeśli właściciel posiada numer księgi wieczystej, to może udzielić go dowolnej osobie nieodpłatnie. Takie informacje przekazują sobie członkowie rodzin, aby dowiedzieć się o długach zmarłego.

Jak sprawdzić księgę wieczystą po numerze?

Jeśli właściciel nieruchomości zna numer księgi wieczystej i uzna podzielenie się nim za stosowne, może udzielić takiej informacji za darmo. Każdy może sprawdzić księgę wieczystą po numerze w prosty sposób. Sprawa komplikuje się, jeżeli konieczna okaże się wizyta w Urzędzie Gminy, Urzędzie Miasta lub Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Jeśli nie masz czasu na wizyty w urzędach, możesz skorzystać z usługi jednej z internetowych baz ksiąg wieczystych jak na przykład ksiegiwieczyste.pl. Umożliwiają one odnalezienie numeru księgi wieczystej za opłatą wynoszącą do 50 złotych. Po zdobyciu numeru, możemy za darmo przejrzeć wybraną księgę na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.