Co oznacza znalezienie się w Krajowym Rejestrze Długów?

Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło się nam nie wywiązać z zobowiązania w określonym terminie przez dłuższy czas, wówczas informacja o tym incydencie może skutkować znalezieniem się jej w KRD, czyli Krajowym Rejestrze Długów. Rezultatem tego będzie znaczne utrudnienie w uzyskaniu kredytu, pożyczki lub nawet podpisanie umów na usługi telekomunikacyjne.

Czym jest Krajowy Rejestr Długów?

Funkcjonujący od siedemnastu lat na terenie Polski, Krajowy Rejestr Długów jest zbiorem informacji o osobach oraz firmach, które aktualnie zalegają ze spłatami swoich zobowiązań. Ewidencja KRD zawiera wszelkie informacje o nieopłaconych należnościach, dostępne dla rozmaitych instytucji. Swój status można sprawdzić w rejestrze bez większego problemu, czemu zostanie poświęcona dalsza część niniejszego artykułu. Zanim jednak do tego przejdziemy, przestrzegamy wszystkich, którzy mieli nieszczęście pojawić się w KRD, aby niezwłocznie uregulowali swoje należności celem uniknięcia niepożądanych konsekwencji, do których należeć może egzekucja komornicza i licytacja nieruchomości.

KRD – jak można się w nim znaleźć?

Najprostszym sposobem, aby znaleźć się w Krajowym Rejestrze Długów, jest zwyczajnie niewywiązanie się z zobowiązań finansowych. Oczywiście nie oznacza to, że będziemy ścigani za każde niezapłacone 2 zł. Minimalna kwota nieopłaconego zobowiązania musi wynosić co najmniej 500 zł, a okres jej nieopłacenia musi być dłuższy niż 60 dni w przypadku firmy. Osoby fizyczne mogą znaleźć się w KRD, jeżeli ich zadłużenie utrzymuje się 60 dni i wynosi więcej niż 200 zł.

Skąd jednak informacja o długu trafia do KRD? Otóż do Krajowego Rejestru Długów podać może nas każdy przedsiębiorca, wobec którego zalegamy ze spłatą zobowiązania. Do KRD można trafić, nie opłacając terminowo między innymi pożyczek i kredytów, abonamentów za usługi, czynszów, mandatów, składek ubezpieczeniowych, opłat za media, biletów, a także nawet alimentów. Wiele z tych zarzutów doprowadzić może w ostateczności do blokady konta!

Poszukiwanie wzmianki o sobie w KRD

Osoby dbające o swoje finanse z całą pewnością będą chciały zobaczyć, czy nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów. Na całe szczęście nie jest to niczym trudnym, ponieważ wystarczy dostęp do internetu. Wchodząc w witrynę KRD, należy wypełnić stosowny formularz wraz z wymogiem potwierdzenia swojej tożsamości, celem założenia konta w serwisie.

Posiadanie konta w Krajowym Rejestrze Długów umożliwia wygenerowanie personalnego raportu, który dokładnie objaśni nam wszelkie potencjalne zadłużenia. Jeżeli nie zalegamy aktualnie z żadnym zobowiązaniem, wygenerowany dokument będzie zawierał o tym fakcie informacje. Do istotnych danych raportu można zaliczyć również listę, kto w ciągu ostatnich 12 miesięcy kierował zapytanie o naszą osobę do KRD.